Reklama FUKS BUMERANG
Porady
437

Podatek od zakładów bukmacherskich w Polsce 2019

Kiedy powstaje obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od wygranych w zakładach bukmacherskich i jak się go płaci? Wszystko o podatkach od zakładów bukmacherskich w Polsce w 2019 roku.

Grając u legalnych w Polsce bukmacherów mamy obowiązek odprowadzać dwa różne podatki.

Podatki od internetowych zakładów bukmacherskich

Firmy bukmacherskie prowadzące zakłady bukmacherskie w internecie są zobowiązane do pobierania podatku od gier w wysokości 12% od każdego zawartego zakładu. Uzyskały one zezwolenie na organizowanie zakładów wzajemnych, dzięki czemu stały się legalnymi bukmacherami. Chodzi tutaj o STS, Fortunę czy Totolotka (lista legalnych bukmacherów).

U bukmacherów którzy uzyskali pozwolenie na prowadzenie zakładów bukmacherskich w Polsce występują dwa niezależne podatki: 

  • od gier wynosi 12% stawki (dlatego obstawiamy 0,88 wartości postawionej kwoty),
  • podatek od wygranych 10% (przy wygranej powyżej 2280zł).

Podatek od wygranej w zakładach bukmacherskich

W Polsce obowiązuje prawo podatkowe, na mocy którego powstaje podatek od wygranych w zakładach bukmacherskich z chwilą, gdy wartość jednorazowej wygranej przekroczy 2280 złotych. W związku z tym kwota należnego podatku wyniesie wówczas 10% od kwoty wygranej. Opodatkowaniu nie podlegają więc kwoty równe lub mniejsze 2280 złotych.

Należy pamiętać o tym, że:

  • kwota 2280 złotych nie stanowi rocznego miesięcznego limitu wygranych, co oznacza, że jest liczona osobno przy każdym następnym zakładzie bukmacherskim.
  • 10% podatek jest naliczany od pełnej kwoty powyżej 2280, a nie tylko z powstałej od niej nadwyżki. Kwoty 2280 złotych nie można także pomniejszyć o wcześniejsze wygrane. Kwotę podatku należy wykazać w deklaracji podatkowej PIT-8AR.

Podczas odbierania wygranej wyższej wartości, warto poprosić o potwierdzenie wygranej, czyli dokumentu potwierdzającego legalność wygranych pieniędzy. Jeśli pominiemy ten istotny krok, trzeba liczyć się z nieprzyjemną sytuacją, a mianowicie Urząd Skarbowy może domagać się wyjawienia źródła dochodu, a bez posiadania owego dokumentu trudno będzie się wytłumaczyć.

Inne stawki podatkowe od gier hazardowych

Kiedy należy zapłacić podatek od wygranej?

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawy o PIT, podatek od wygranej pobierany jest od wszystkich dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, uzyskanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W takim przypadku, wszystkie wygrane powyżej kwoty 2280 złotych podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wygranej lub wartości nagrody i podatek ten nie może zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania.

W przypadku wygranych mniejszych niż 2280 złotych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT), nagroda jest zwolniona z podatku.

Należy pamiętać, że nawet jeśli wygrana z jednego kuponu minimalnie przekroczy kwotę 2280 złotych (może to być nawet jeden grosz więcej) to od całej kwoty, a nie tylko od nadwyżki, zostaje potrącony podatek dochodowy.

Przykład: wygrywając na kuponie 3000 złotych zostaje nam potrącony podatek dochodowy w wysokości 300 złotych.

Przeanalizujmy sytuację, w której obstawiamy mecz o kursie 2.00 i wygrywamy w ten sposób 3000 złotych. Przede wszystkim, musimy postawić kwotę 1680 złotych, z której zostanie odprowadzony podatek od gier w wysokości 12%, czyli 180 złotych. Oznacza to, że kupon zostaje postawiony za 1500 złotych. W przypadku wygranej otrzymujemy tylko 2700 złotych, mimo że na kuponie widniało 3000 złotych. Te 10%, które zostało nam zabrane to właśnie podatek od wygranej.

Podsumowując: Obstawiamy za 1680 złotych, a wygrywamy 2700. Gdyby nasza gra nie była opodatkowana, to podobny efekt dałby nam kurs 1.61, czyli dużo mniejszy niż wspomniane wcześniej 2.00.

Dużym plusem jest to, że podatek pobierany jest w formie zryczałtowanej, co oznacza, że gracz nie musi płacić go samodzielnie ani składać deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymał wygraną. Wszystko to jest załatwiane przez bukmachera, z którego usług korzystamy. 

Kto i jak płaci podatek od wygranej?

Pomimo tego, że podatnikiem jest gracz, to jego płatnikiem jest spółka organizująca zakłady wzajemne (art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek pobierany jest w momencie wypłaty

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bukmacherzy mają obowiązek przekazać kwotę zryczałtowanego podatku od wygranej do 20 dnia miesiąca następnego, po miesiącu, w którym pobrano podatek. Powinien on zostać odprowadzony na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności.

Podobnie sprawa ma się z roczną deklaracją PIT-8AR, które muszą zostać dostarczone do końca stycznia roku następujące po roku podatkowym, w którym zostały zdobyte wygrane (art. 42 ust. 1a).

Kiedy zapłacę podatek zawartego zakładu?

Zawsze gdy zawierasz zakład u bukmachera zarejestrowanego w Polsce, na kuponie widnieją kwoty: do zapłaty (całkowity koszt zakładu), wkład (stawka zakładu) i podatek (odprowadzany przez bukmachera do skarbu państwa). Podatek ten wynosi 12%

Czy w Polsce istnieją legalni bukmacherzy bez podatku?

Teoretycznie nie ma takiej możliwości, ale kilku bukmacherów w Polsce, ma w swojej ofercie możliwości dzięki którym ten podatek jest mniejszy lub w ogóle nieodczuwalny. Szczegóły w tym temacie są zawarte w artykule: Legalni bukmacherzy bez podatku w Polsce – gdzie grać?

Jakie podatki płacimy u zagranicznych bukmacherów?

Chociaż nie można uniknąć płacenia podatku od gier w przypadku obstawiania zakładów u bukmacherów naziemnych, to istnieje pewne wyjście, jeśli chodzi o jego pominięcie na skutek przeniesienia się pod jurysdykcję, gdzie obowiązuje inne prawo. Chodzi tutaj o zagranicznych bukmacherów internetowych, gdzie obowiązuje inne prawo podatkowe. Jeśli są oni zarejestrowani w rajach podatkowych, to można liczyć na zerowy podatek od gier.

Niestety osoby przebywające na terenie Polski muszą stosować się do ustawy hazardowej, która zabrania korzystania z zagranicznych bukmacherów, którzy nie mają polskiej licencji. Jeżeli chcemy legalnie zagrać u bukmachera który nie posiada licencji za prowadzenie zakładów bukmacherskich w Polsce, musimy wyjechać do kraju gdzie taka działalność jest dozwolona i tam zawrzeć zakład.

W przypadku wygranych zawartych u zagranicznych bukmacherów internetowych, którzy nie posiadają licencji, nie obowiązuje nas podatek od wygranych, gdyż w Polsce opodatkowaniu podlegają jedynie te zakłady bukmacherskie, które prowadzone są legalnie. Należy jednak być ostrożnym, gdyż gracze typujący u zagranicznych bukmacherów muszą liczyć się z ryzykiem ukarania grzywną w wysokości do 120 stawek dziennych, co ma na uwadze czujne oko Urzędu Celnego.

Ponadto nieujawnione wpływy od zagranicznych bukmacherów wiążą się z podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł, który wynosi 75%, a ścigającym organem jest w tym przypadku Urząd Skarbowy.

W celu uniknięcia powyższych kłopotów z organami podatkowymi, zaleca się stawiać na usługodawców, którzy uzyskali zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie tego rodzaju działalności: lista legalnych bukmacherów


Podatki od bukmacherów – podsumowanie

Chociaż zagraniczni bukmacherzy wydają się być bardziej korzystnym rozwiązaniem dla graczy, ze względu na brak podatków oraz wyższe kursy, to jednak ryzyko jakie ponosimy może okazać się zbyt wysokie. Z kolei gra u legalnych bukmacherów posiadających polską licencję na zakłady wzajemne wiązę się z poniesieniem 12 % podatku od gier i podatku dochodowego 10 %, jednakże korzystanie z ich usług nie naraża nas na otrzymanie kary grzywny.

Reklama FUKS BUMERANG